โดยธรรมชาติของปัญหาภาคใต้เป็นปัญหาทางการเมือง ไม่ใช่ปัญหาทางศาสนา เวลามันเป็นปัญหาการเมืองการปกครอง วิธีการแก้ปัญหาก็ต้องเน้นในทางการเมือง โดยพยายามมอบอำนาจการตัดสินใจอะไรต่างๆ ให้กับคนมลายูมุสลิมมากหน่อย เพราะว่าความจริงแล้วประชาชนคนมลายูส่วนใหญ่ไม่ต้องการแยกดินแดนหรือเรียกร้องเอกราช แต่สิ่งที่เขาต้องการคือเกียรติยศศักดิ์ศรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Patani Forum
Patani Forum
Patani Forum