"หลังจากนี้ไม่สนแล้วว่าชีวิตจะโดนคุกคามหรือเป็นอย่างไรต่อไป เพราะรู้สึกว่าตัวเองได้ผ่านความตายมาแล้ว ใครไม่ประสบด้วยตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บปวดแค่ไหน และถ้าเหตุคืนนั้นไม่มีใครรอด พวกเราทุกคนก็จะเป็นคนร้ายไปตลอดชีวิต" 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Patani Forum
Patani Forum
Patani Forum