รัฐต้องจัดให้มีการคุ้มครองพยานคือผู้รอดชีวิตอย่างเต็มที่ เพื่อให้พยานสามารถให้ข้อเท็จจริงได้อย่างอิสระโดยปราศจากความกังวลในการถูกคุกคาม และหากปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำผิด รัฐบาลต้องไม่ปล่อยให้มีการงดเว้นโทษ (Impunity) ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นราษฎรสามัญหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Patani Forum
Patani Forum
Patani Forum