ประวัติศาสตร์ปาตานีที่ถูกนำเสนอผ่านงานวิจัยส่วนใหญ่นำเสนอประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้คนทั่วไปเห็นแต่มุมความขัดแย้งเหมือนภาพหลอน แต่ไม่ค่อยพบงานวิจัยที่นำเสนอชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งสามารถพบได้จากการวิจัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

Patani Forum
Patani Forum
Patani Forum