Patani Forum

คำนำสำนักพิมพ์ หนังสือหลากมุมมองพหุวัฒนธรรม วิเคราะห์และรายงาน

คำนำสำนักพิมพ์   การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นความร่วมมือและทำงานร่วมกันระหว่าง 3 องค์กร คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และปาตานีฟอร

เพิ่มเติม
Patani Forum

อาจารย์ มหา’ลัย ทั่วประเทศลงนาม ยื่นหนังสือถึงสกอ. กระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์และรายงาน

    เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้เชี่ยวชาญตาม “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ พ.ศ. 2558” เรียน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  

เพิ่มเติม
Patani Forum

คำนำสำนักพิมพ์ หนังสือสิทธิมนุษยชนในอิสลาม วิเคราะห์และรายงาน

ทางสำนักพิมพ์ปาตานีฟอรั่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรปาตานีฟอรั่ม(PATANI FORUM) ซึ่งสำนักพิมพ์ ได้มีความตั้งใจตีพิมพ์ผลงานด้านวิชาการ/วิทยานิพนธ์ งานวรรณกรรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมมุสลิม อันไม่ใช่แค

เพิ่มเติม
Patani Forum

บันทึกว่าด้วยผู้ลี้ภัยในสวีเดน วิเคราะห์และรายงาน

บันทึกว่าด้วยผู้ลี้ภัยในสวีเดน หวังจากคลื่นผู้ลี้ภัยหลั่งไหลเข้ามาในยุโรปในช่วงปลายปี 2015 ประเทศสวีเดนและเยอรมนีก็กลายเป็นประเทศเป้าหมายของผู้อพยพเหล่านั้น แต่หลังจากการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยจ

เพิ่มเติม
Patani Forum

เหตุใด “มากอศิด” จึงสำคัญสำหรับโลกสมัยใหม่ของมุสลิม ตอนที่ 1 วิเคราะห์และรายงาน

 คำว่า “มากอศิด” (มา-กอ-ศิด) เป็นคำพหูพจน์ของคำว่า “มักศิด” ในภาษาอาหรับ ซึ่งมีความหมายว่าเจตนารมณ์ เป้าหมาย เจตจำนง วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายปลายทาง ในความหมายเฉพาะด้า

เพิ่มเติม
Patani Forum

อ่าน “แสง น้ำ และรวงข้าว: ทักษะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นอื่น” : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันอย่างไร วิเคราะห์และรายงาน

    เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้เปิดตัวหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า “แสงน้ำ และรวงข้าว:

เพิ่มเติม
Patani Forum

ปริทัศน์หนังสือเพื่อหนุนเสริมสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2560 วิเคราะห์และรายงาน

ปริทัศน์หนังสือเพื่อหนุนเสริมสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2560  อิมรอน ซาเหาะ หลังจากที่ได้เขียนเรื่อง 14 เวทีความรู้สาธารณะโดดเด่นด้านการหนุนเสริมสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ในปี พ.ศ. 2560 ผู้เ

เพิ่มเติม
Patani Forum

บทสัมภาษณ์พิเศษ อดีตแกนนำ BRN ต่อประเด็นกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี วิเคราะห์และรายงาน

บทสัมภาษณ์พิเศษ อดีตแกนนำ BRN ต่อประเด็นกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี อิมรอน ซาเหาะ ต้อนรับการเข้าสู่ปีที่ 14  ของปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงรอบใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี ด้

เพิ่มเติม
Patani Forum

เวทีความรู้สาธารณะโดดเด่นด้านการหนุนเสริมสันติภาพปาตานี ในปี 2560 (2) วิเคราะห์และรายงาน

เวทีสาธารณะอื่นๆ ในปีที่ผ่านมา ผู้เขียนได้นำเสนอ 14 เวทีความรู้สาธารณะโดดเด่นด้านการหนุนเสริมสันติภาพปาตานี ในปี 2560 ให้ได้ทราบกันเมื่อคราวที่แล้ว กับการเดินทางของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เข้าสู่ปีท

เพิ่มเติม
Patani Forum

ชาวบ้านนักปกป้องสิทธิรวมตัวแสดงพลังยืนยันเจตนารมณ์ปกป้องชุมชน วิเคราะห์และรายงาน

วันนี้ 3 มกราคม 2561 ชาวบ้านนักปกป้องสิทธิได้รวมตัวกันหน้าศาลจังหวัดสงขลา เพื่อยืนยันเจตนารมณ์และแสดงพลังในการปกป้องชุมชนและทนายได้ชี้แจงกิจกรรมของวันนี้ และจากนั้นก็ได้เคลื่อนย้ายมาที่ สภอ.เมืองสงขลา

เพิ่มเติม
Patani Forum

14 เวทีความรู้สาธารณะโดดเด่นด้านการหนุนเสริมสันติภาพปาตานี ในปี 2560 (1) วิเคราะห์และรายงาน

  ในปี 2560 ที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นอีกปีที่พื้นที่สาธารณะของชายแดนใต้/ปาตานีรวมไปถึงเวทีวิชาการที่ร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้ยังมีชีวิตชีวาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินเข้าสู่

เพิ่มเติม
Patani Forum

สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในสายตา แพทย์ พิจิตร วิเคราะห์และรายงาน

ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่คณบดีคนใหม่ของคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ที่ชื่อ "ลิขิต ธีรเวคิน" ในปี พ.ศ.2526 นั้น อาจารย์ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ได้เล็งเห็นนักวิชาการหน้าใหม่บางคนที่มีศักยภาพในอันที่จะช่วยให

เพิ่มเติม
Patani Forum

“ รัฐ-ลัก-ลักษณ์ ” พหุวัฒนธรรมในบริบทความรุนแรง (ตอนที่ 1) วิเคราะห์และรายงาน

  ในงานสัมมนาวิชาการ รัฐ-ลัก-ลักษณ์” พหุวัฒนธรรมในบริบทความรุนแรง  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยสาขาวิชาการการปกครองท้องถิ่น  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาน

เพิ่มเติม
Patani Forum

ปาฐกถาพิเศษ “โรเบิรต อัลบริตตัน กับการวิจัยด้านการเมืองไทยและชายแดนใต้” โดย ดันแคน แมคคาร์โก วิเคราะห์และรายงาน

ในงานรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.โรเบิรต อัลบริตตัน : นักรัฐศาสตร์อเมริกันที่มีคุณูปการทางวิชาการต่อสังคมไทยและชายแดนใต้/ปาตานี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ วัดตานีนรสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดปัต

เพิ่มเติม
Patani Forum

"อ่าน" Toppling Democracy โดย ธงชัย วินิจจกูล วิเคราะห์และรายงาน

  งานเขียนชิ้นนี้นำเสนอข้อถกเถียงต่อมุมมองทางประวัติศาสตร์การเคลื่อนสู่ประชาธิปไตยไทย(Democratization) กระแสหลัก[1]  ว่าไม่สามารถอธิบายการรัฐประหาร 2549 หรือที่ผู้เขียนเสนอว่าเป็น Royali

เพิ่มเติม
Patani Forum

บทบาทของศาสนิกชนในความขัดแย้งปาตานี วิเคราะห์และรายงาน

ในงานเสวนา “บทบาทคนนอกพื้นที่ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้” เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันสิทธิมนุษยชน

เพิ่มเติม
Patani Forum

ปาฐกถาสุดท้ายของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในพื้นที่ปาตานี วิเคราะห์และรายงาน

  ในงานเปิดตัวสถาบันปาตานีเพื่อการวิจัยและพัฒนามนุษย์ (INSANI) เมื่อต้นปีที่ผ่านมา (วันที่ 18 มีนาคม 2560) ที่โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี ถือเป็นการปาฐกถาครั้งสุดท้ายของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีต

เพิ่มเติม
Patani Forum

เหตุใดจึงไม่มีนักวิชาการมุสลิมในประเทศไทย วิเคราะห์และรายงาน

เมื่อต้นปี 2559 อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ได้เขียนอภิปรายลงในมติชนสุดสัปดาห์เรื่อง “ต่อต้านอิสลามในภาคเหนือตอนบน” โดยตอนหนึ่งระบุว่า “แทบจะหาชนชั้นนำ (ด้านวิชาการ) ที่เป็นมุสลิมในภาคเห

เพิ่มเติม