5 อาณาจักรอิสลามในอดีต ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่า ศาสนาที่เติบโตและแพร่หลายได้อย่างรวดเร็วที่สุดในโลกคือศาสนาอิสลาม ซึ่งการเผยแผ่ของศาสนาอิสลามหลังการสิ้นพระชนม์ของท่านศาสดามูฮัมหมัดซอลลัลลอฮฺฮูอะลัยฮิวาซัลลัมนั้น มิได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น แต่ยังคงดำเนินแพร่หลายกันอย่างต่อเนื่องโดยบรรดาศอฮาบะฮ์(สาวก)ของท่านศาสดา ซึ่งพันธกิจในการเผยแผ่ของพวกเขามีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกัน อย่างการอาศัยช่องทางในการทำการค้า หรือการค้าขายทั่วทุกมุมโลก

อัลฮัมดูลิลลาฮฺ ด้วยการทำงานอย่างอุตสาห์ในการเผยแพร่ศาสนา จนทำให้อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในบรรณพิภพแห่งนี้ได้น้อมรับศาสนาอิสลามในที่สุด หนำซ้ำในบรรดาอาณาจักรเหล่านั้น มีไม่น้อยที่ได้นำเอาศาสนาอิสลามมาเป็นครรลองคลองธรรมในการปกครอง

และนี่คือบางอาณาจักรอิสลามที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกในหน้าประวัติศาสตร์อิสลาม

ราชวงศ์อุมัยยะฮ์

ราชวงศ์อูมัยยะฮ์ถือเป็นราชวงศ์อิสลามที่ทรงมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม ตลอดระยะเวลาของการดำรงอยู่ของราชวงศ์แห่งนี้ สามารถหลอมรวมดินแดนต่างๆ ตั้งแต่จีนแผ่นดินใหญ่ไปจนถึงทางตอนใต้ของฝรั่งเศสมาผนวกกันได้อย่างสำเร็จ ซึ่งราชวงศ์แห่งนี้ได้ปกครองดินแดนตะวันออกกลางตั้งแต่ปี 661-750 และในคาบสมุทรโคโดบาของสเปนตั้งแต่ปี 756-1031

ราชวงศ์แห่งนี้ผู้นำคนแรกคือท่านมูอาวิยะห์ บิน อบูซุฟยาน และท่านยังได้แผ่ขยยายอิทธิพล ไปจนถึงดินแดนแอฟริกา และแถบเอเชีย เช่น อัฟกานิสถาน

ซึ่งราชวงศ์แห่งนี้ได้ล่มสลายลงเมื่อปี 756 อย่างไรก็ตามทางราชวงศ์อุมัยยะฮ์ได้สถาปนาอำนาจขึ้นมาใหม่อีกครั้งในประเทศสเปนและสามารถดำรงอยู่ได้นานถึง 200 ปี ซึ่งร่องรอยทางอารยธรรมของราชวงศ์อุมัยยะฮ์ในเมืองคอร์โดบา มองเห็นได้ชัดจากหลักฐานที่บ่งบอกถึงการแพร่หลายของศาสนาอิสลามในดินแดนยุโรปได้อย่างชัดเจน

จักรวรรดิออตโตมัน

ออตโตเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นอาณาจักรอิสลามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเมืองตุรกี ที่สามารถดำรงอยู่ได้ระหว่างรอยต่อของเอเชียและยุโรปนานถึง 600 ปี และยังได้ขยายอิทธิพลของตนไปสู่ทวีปเอเชีย ยุโรป ไปจนถึงแอฟริกา ด้วยการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในคราวเดียวกัน

ซึ่งรัฐบาลตุรกีแห่งออตโตมันเป็นรู้จักกันดี ในเรื่องการให้ความเคารพซึ่งกันและกันในด้านศาสนาและเป็นสังคมที่มีสถาปัตยกรรมที่สูง ไม่เพียงเท่านั้น การพัฒนาในด้านวรรณคดีและภาษาเริ่มที่จะมุ่งเน้นเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของประชาชนมากขึ้น จนกระทั่งอำนาจแห่งรัฐบาลออตโตมันเริ่มมีความเสื่อมถอยทางการเมือง จนในที่สุดรัฐบาลแห่งนี้ถูกโค่นอำนาจลง จนกลายเป็นรัฐบาล(ประเทศ)ตุรกีสมัยใหม่จนมาถึง​​วันนี้

จักรวรรดิโมกุล

จักรวรรดิโมกุลเป็นรัฐอิสลามในประเทศอินเดีย ที่มีอำนาจระหว่างปี (1526-1858) ราชวงศ์โมกุลแห่งนี้ก่อตั้งโดยซาฮีรุดดีน มูฮัมหมัด บาร์เบอร์ ( 1482-1530 ) ท่านเป็นหนึ่งในหลานชายของตีมูร์อีแลงเชื้อสายมองโกล

นับตั้งแต่การสถาปนาของจักรวรรดิแห่งนี้ ความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์โมกุลได้แพร่สะพัดอย่างแพร่หลาย จนสามารถยึดครองในหลายพื้นที่ของอัฟกานิสถาน ทั่วทั้งภูมิภาคของอินเดีย ซึ่งจักรวรรดิแห่งนี้ยังสามารถโค่นล้มระบอบสุลต่านแห่งนิวเดลีได้อย่างสำเร็จอีกด้วย จนสามารถควบคุมดินแดนทั้งหมดของอินเดียได้ในที่สุด

ยุคแห่งความมั่งคั่งของจักรวรรดิโมกุล เริ่มขึ้นในรัชสมัยของท่านญะลาล อุดดีน มุฮัมมัด อักบัร (1556-1506) ในการปกครองของท่านนี้ อาณาจักรโมกุลกลายเป็นประเทศที่ประชากรมีความร่ำรวยและมั่งคั่งที่สุด

จักรวรรดิโมกุลได้มีบทบาทในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในประเทศอินเดียอย่างทั่วถึง และบางประเทศในเอเชีย และจักรวรรดิโมกุลเริ่มมีความเสื่อมลงหลังจากที่ถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย (อิหร่าน) จนถึงปลายศตวรรษที่ 19 อังกฤษได้เข้ามาและทำการโค่นล้มจักรวรรดิโมกุลอย่างราบคาบ

จักรพรรดิ มาลี

จักรพรรดิ มาลีเป็นรัฐหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สุดแห่งทวีปแอฟริกา ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1234-1610 จักรพรรดิแห่งนี้ได้เผยแพร่ภาษา วัฒนธรรม และศาสนาในดินแดนแอฟริกาตะวันตก

ยุคสมัยแห่งความรุ่งโรจน์เริ่มต้นในรัชสมัยของกษัตริย์มูซาที่หนึ่ง ในช่วงการปกครองของท่าน ท่านได้นำเอาศาสนาอิสลามให้กับบรรดาของขุนนางอีกด้วย

นอกจากนี้ท่านมิได้บังคับสั่งห้ามประเพณีที่เก่าแก่ที่หลายคนยังคงปฏิบัติ โดยการให้ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน หลังผ่านยุคกษัตริย์มูซาที่หนึ่ง จักรพรรดิมาลียังดำรงอยู่ได้ตลอดมา จนในที่สุดได้ล่มสลายลงเมื่อปี  1610 และได้แตกแยกออกเป็นประเทศหลายประเทศในแอฟริกา รวมถึงประเทศมาลีสมัยใหม่อีกด้วย ที่มีอยู่ ณ วันนี้

อาณาจักรเดมาร์ก

เดมาร์กเป็นอาณาจักรอิสลามแห่งแรกที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะชวา เริ่มแรกนั้นอาณาจักรแห่งนี้เป็นเมืองหนึ่งของมาญาปาฮิต แต่เมื่ออำนาจมีความก้าวอย่างรวดเร็ว และจนได้รับการสืบทอดอำนาจจากมาญาปาฮิตตามกฎประเพณี ภายหลังจากที่อาณาจักรดังกล่าวได้เสื่อมอำนาจลง

เดมาร์กเป็นอาณาจักรอิสลามแห่งแรกที่ใหญ่สุดบนเกาะชวา ที่สถาปนาขึ้นโดยราเดน ปาตะฮ์ เมื่อปี 1500-1550 ราเดนปาตะฮ์เป็นมกุฎราชกุมารของกษัตริย์บราวิจายา ซึ่งอาณาจักรเดมาร์กได้มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการเผยแผ่สัจธรรมอิสลาม ณ สมัยนั้น

อาณาจักรแห่งนี้เจริญเติบโตจนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า และเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม  อาณาเขตที่อยู่ภายใต้ของอาณาจักรเดมาร์กครอบคลุมไปถึง จือปารา ตูบัน ซือดายู ปาเลมบัง จัมบี และบางส่วนของกาลิมัน 

 

 

แปลจาก  http://islamedia.id/inilah-lima-kerajaan-islam-yang-berpengaruh-bagi-dunia/