คำประกาศพลเมืองมุสลิม: 24 มิถุนายน 2558

                                                             

คำประกาศพลเมืองมุสลิม: 24 มิถุนายน 2558

โดยมีรายละเอียดแถลงการณ์ดังนี้

24 มิถุนายน 2475 คณะราษฎรได้อภิวัฒน์ประเทศจากสมบูรญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตย กลุ่มหนึ่งในคณะราษฎรคือ นายแช่ม พรหมยงค์ และมิตรสหายมุสลิม ที่เข้าร่วมกับคณะราษฎร ตั้งแต่คณะก่อการได้ประชุมร่วมกัน ณ.ประเทศฝรั่งเศส จนกระทั่งวันอภิวัฒน์ประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นแบบอย่างที่สำคัญอย่างมากต่อสังคมมุสลิมในยุคต่อมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

เรา คณะพลเมืองมุสลิมบางส่วนอยากจะขอร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนจำนวนไม่น้อยในสังคมที่ได้ถูกริบอำนาจและไม่มีพื้นที่ทางการเมืองในการต่อรองภายใต้อำนาจกระบอกปืนของคณะทหารในปัจจุบัน

1. เราไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจของทหารและการใช้คำว่า "โควต้ามุสลิม" เพื่อไปรับตำแหน่งจากการแต่งตั้งของคณะรัฐบาลทหาร เพราะนั้นไม่ใช่แนวทางที่สง่างามและน่าเคารพเหมือนอย่างแช่ม พรหมยงค์ ที่ได้ร่วมต่อสู้กับคณะราษฎร เพื่อให้สิทธิเสรีภาพแก่ชาวไทย

2. เราเชื่อมั่นว่าภายใต้สังคมที่หลากหลายเช่นนี้ ข้อตกลงร่วมกันของหลักการเคารพสิทธิ เสียง ของเพื่อนร่วมสังคมคือ "เลือกตั้ง" ซึ่งเป็นกระบวนการประชาธิปไตย

3. การร่วมทวงอำนาจคืนจากคณะทหารของผู้คนในสังคมไทยในขณะนี้ เป็นการต่อสู้กับสิ่งอำนาจอธรรม ที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่อยากร่วมทวงอำนาจกลับมาสู่โอบอ้อมของพลเมืองไทยอย่างเสมอหน้า

4. เราไม่พอใจและไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจของทหารในประเทศอียิปต์และศาลภายใต้อำนาจทหารได้สั่งประหารประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เช่นนี้แล้วกับยึดอำนาจของคณะทหารไทยก็ไม่ต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอียิปต์ปัจจุบัน

เราจะเป็นมุสลิมสมบูรณ์แบบได้อย่างไร เมื่อเราไม่มีเสรีภาพที่จะเลือกคณะผู้นำของเราเอง

เอาไง เอากัน

24 มิถุนายน 2558

7 รอมาฎอน 1436

ซะการีย์ยา อมตยา กวี นักเขียน

เอกรินทร์ ต่วนศิริ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำประกาศพลเมืองมุสลิม : 24 มิถุนายน 2558  เผยแพร่ครั้งแรกใน  http://prachatai.org/journal/2015/06/59946