รัฐประหารยึดอำนาจ ไม่ใช่ทางออกปัญหาชายแดนใต้/ปาตานี

รัฐประหารยึดอำนาจ ไม่ใช่ทางออกปัญหาชายแดนใต้/ปาตานี 

เราในฐานะองค์กรประชาสังคม เล็งเห็นว่ายึดอำนาจครั้งนี้ มีแนวโน้มและทิศทางทำให้กระบวนการสันติภาพยืดขยายออกไปอีกจนมองไม่เห็นปลายทางสันติภาพ  

ตลอดระยะเวลาที่มีการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ด้วยวิธีการทางทหารอย่างน้อยๆ 9 ปี ก่อนกระบวนการสันติภาพจะเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว แทบที่จะมองไม่เห็นวิธีการหนทางสู่ความสันติ แต่เมื่อกระบวนการสันติภาพเริ่มต้นขึ้น ความหวังของคนชายแดนใต้ก็เกิดขึ้น พร้อมๆกับการประคับประคองให้กระบวนการสันติภาพมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น ด้วยวิธีการพูดคุย ไม่ใช่จับอาวุธ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการพรากชีวิตคนจำนวนมากขึ้น 

เราเห็นว่าการรัฐประหาร ไม่นำพาให้สังคมเกิดสันติและสามารถคุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพ ของคนในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดได้ รั้งแต่จะสร้างเงื่อนไขใหม่ ทำให้การแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ยากยิ่งขึ้น อำนาจรัฐที่ส่วนกลางเมื่อเปลี่ยนผ่านโดยการยึดอำนาจยิ่งทำให้การกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพเป็นไปได้ยาก 

ทางปาตานี ฟอรั่ม ขอเสนอให้มีการจัดการคืนอำนาจให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึง การเคารพสิทธิ เสรีภาพของปวงชนชาวไทย

เราอยากเห็นสังคมไทยเกิดสันติภาพพร้อมๆกับชายแดนใต้/ปาตานี ด้วยวิถีทางประชาธิปไตย 

ด้วยความสันติ 

ปาตานี ฟอรั่ม

22 พฤษภาคม 2557