แถลงการณ์ กรณีกราดยิงเด็ก ณ บ้านปะลุกาแปเราะ จ.นราธิวาส


แถลงการณ์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

กรณีกราดยิงเด็ก ณ บ้านปะลุกาแปเราะ จ.นราธิวาส

         จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เกิดเหตุคนร้ายกราดยิงบ้านพักเลขที่ 157 / 4 ม.7 บ้านปะลุกาแปเราะ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้ ด.ช.มูยาเฮค มะมัน อายุ 11 ปี ด.ช.บาฮารี มะมัน อายุ 9 ปี และ ด.ช.อีลยาส มะมัน อายุ 3 ปี บุตรชายนายเจะมุ มะมัน เสียชีวิต ปาตานีฟอรั่มรู้สึกสลดใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอแสดงความเสียใจและเห็นใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและขอประณามการก่อเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ปาตานีฟอรั่มขอแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

 

1. การกระทำดังกล่าวแม้นจะอยู่ในภาวะความขัดแย้งหรือภาวะสงครามถือเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่ง เพราะเป็นการกระทำต่อเด็กหรือกลุ่มเป้าหมายที่อ่อนแอไม่มีอาวุธ

 

2. ขอให้ผู้ที่ใช้ความรุนแรงทุกฝ่ายคำนึงถึงเหยื่อผู้บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่มีอาวุธที่จะลุกขึ้นมาตอบโต้ได้โดยเฉพาะ เด็กและผู้หญิง หรือขอให้ท่านได้ใช้แนวทางที่สันติวิธียึดหลักกฎกติกาของสังคม โดยคำนึงเสมอว่าจะไม่ขยายความรุนแรงและความขัดแย้งให้เพิ่มขึ้น

 

3. ขอให้รัฐดำเนินการสอบสวน อย่างเป็นธรรม รอบด้าน และมีความโปร่งใส เชื่อถือได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม สร้างความไว้วางใจต่อทุกฝ่าย และเปิดเผยต่อสาธารณชน

 

4. ขอให้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และประชาชนทุกคน ตระหนักถึงความรุนแรงที่ส่งผลต่อเด็กไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อันนำไปสู่การลดทอนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในอนาคต และแสวงหาวิธีการ กระบวนการ ในการปกป้องชีวิตเด็ก

                                                         
                                                                                                 ด้วยสันติและสำนึกร่วม
                                                                                                          ปาตานีฟอรั่ม