แถลงการณ์ข้อห่วงกังวลของชาวปาตานีและเครือข่ายต่อการโจมตี ฉก ๓๒ นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 

แถลงการณ์ข้อห่วงกังวลของชาวปาตานีและเครือข่ายต่อการโจมตี ฉก ๓๒ นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

การบุกโจมตี ฉก ๓๒  นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตของนักรบประชาชน ๑๖ ชีวิตและถูกจับกุมอีก ๔ คน เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนที่สนับสนุนสันติภาพของพี่น้องชาวปาตานีสลดใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอแสดงความเสียใจและเห็นใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและขอแสดงความกังวลต่อความรุนแรงในปาตานีดังต่อไปนี้

๑ การตั้งใจบุกโจมตี ฉก ๓๒ นราธิวาสของนักรบประชาชนครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความคับแค้นใจของชาวปาตานีต่อการดำเนินนโยบายของรัฐไทยต่อปาตานี จึงขอให้รัฐไทยได้ทบทวนนโยบายและปฏิบัติการทั้งหมดใหม่อย่างรอบคอบ เพื่อทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยและนำทางไปสู่สันติภาพในปาตานี

๒ ขอให้ทั้งสองฝ่ายยุติความรุนแรงโดยทันที และให้มีการจัดตั้งคณะสำรวจข้อเท็จจริงที่เป็นที่อิสระยอมรับได้ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจัดทำรายงานข้อเท็จจริงและเสนอทางออกต่อรัฐบาลและสาธารณะให้เข้าใจสถานะการณ์ที่แท้จริง

๓ ขอให้รัฐเร่งดำเนินการการสอบสวนผู้ที่ถูกจับกุม ๔  คนและนำตัวส่งศาลโดยเร็ว ไม่ต้องรอ ๓๐ วันทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดในขบวนการสอบสวน และเพื่อลดเงื่อนไขความรุนแรงอีกเงื่อนไขหนึ่ง

๔ เรียกร้องให้รัฐบาลไทยมีท่าทีที่ชัดเจนต่อการสร้างสันติภาพในปาตานี 

  

มูลนิธิศักยภาพชุมชน

สถาบันเยาวชนเพื่อสันติภาพและการพัฒนา

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิทยาลัยประชาชน

สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ  ( Deep Peace )

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย

เครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ จังหวัดชายแดนใต้

สำนักสื่อวอร์ตานี ( Wartani )

เครือข่ายบัณฑิตอาสา จังหวัดชายแดนภาคใต้