แถลงการณ์ ฉบับ "เคอร์ฟิว" มิใช่คำตอบของโจทย์ไฟใต้

 

แถลงการณ์

ฉบับ "เคอร์ฟิว" มิใช่คำตอบของโจทย์ไฟใต้  

ตามกรอบแนวคิดเบื้องต้นของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศปก.กปต.)  ที่จะประกาศเคอร์ฟิวในบางพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยจะมีการหารือและข้อสรุปวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้ ทางปาตานี ฟอรั่ม มีข้อเสนอต่อไปนี้

1. ขอให้รัฐบาลรับฟังเสียงของชาวบ้าน ประชาชนในพื้นที่ ก่อนที่จะดำเนินแนวนโยบายที่เกียวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และระมัดระวังการเสนอความคิดสาธารณะของผู้รับผิดชอบ เพราะความอ่อนไหวและซับซ้อนของปัญหาปาตานี ต้องอาศัยความเยือกเย็นและการทำงานทางยุทธศาสตร์

2. ขอให้รัฐบาลดำเนินการ เรื่อง "การพูดคุยสันติภาพ" โดยการเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางมากขึ้น เพื่อให้เกิดบรรยากาศของเสรีภาพทางความคิดของประชาชนในพื้นที่ แม้กลุ่มคนที่คิดต่างจากรัฐไทยเองก็ตาม

3.เสนอให้มีการปฎิรูปกฎหมายพิเศษที่ประกาศใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ได้มีกฎหมายพิเศษที่บังคับใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทับซ้อนกันหลายฉบับ เช่น พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ พรบ.ความมั่นคงฯ  กฎอัยการศึก ฯลฯ ทั้งนี้ต้องมีการรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก

4. ขอให้หน่วยงานรัฐไทยและกลุ่มขบวนการ ที่จะใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือของการต่อสู้ครั้งนี้ โปรดระมัดระวังผลของความรุนแรงที่กระทบต่อชีวิตและผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ด้วยพรและสันติ

Patani Forum

หมายเหตุ: ชมวีดีโอการอ่านแถลงการณ์ คลิกที่นี้