อภิปรายและเปิดตัวรายงาน ภารกิจที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

ใบแถลงข่าว อภิปรายและเปิดตัวรายงาน ภารกิจที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย: ความสอดคล้องในการปฏิบัติของรัฐบาลไทยต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) 

 

 

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560, 10.00-12:00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (Foreign Correspondents' Club of Thailand -FCCT) *มีการแปลเป็นภาษาไทย-อังกฤษ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับฟัง

 

ไทยเป็นรัฐภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) กฎบัตรสำคัญด้านสิทธิมนุษยชน ในฐานะรัฐภาคี ไทยจำเป็นต้องปฏิบัติตามและดำเนินการให้เกิดผล ตามข้อบทในกติกา ICCPR อาทิตย์หน้า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประกอบด้วยสมาชิก 18 คน ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการอิสระที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐภาคีสหประชาชาติ จะพิจารณารายงานการปฏิบัติตามกติกานี้ของประเทศไทย วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

ฟอร์ตี้ฟายไรต์จะจัดเวทีอภิปรายความสอดคล้องในการปฏิบัติของรัฐบาลไทยต่อกติการะหว่างประเทศ ICCPR และกระบวนการพิจารณารายงานโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่จะมีขึ้นที่เจนีวา และในระหว่างการอภิปราย ฟอร์ตี้ฟายไรต์จะนำเสนอข้อค้นพบในรายงาน ภารกิจที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย: ความสอดคล้องในการปฏิบัติของรัฐบาลไทยต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รายงานใหม่ฉบับนี้เกิดจากงานวิจัยของฟอร์ตี้ฟายไรต์ ระหว่างปี 2557-2560 ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ประจักษ์พยานและผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลจากการสังเกตการณ์การพิจารณาคดีในศาลไทย และการวิเคราะห์จากเอกสารของรัฐบาล ศาล และองค์การสหประชาชาติ

วิทยากรประกอบด้วย

 ผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม (รอการยืนยัน)

คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คุณสุธารี วรรณศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน, ฟอร์ตี้ฟายไรต์

Ms. Amy Smith ผู้อำนวยการบริหารฟอร์ตี้ฟายไรต์

คุณสุณัย ผาสุก นักวิจัยอาวุโส แผนกเอเชีย ฮิวแมนไรต์วอชต์

 ผู้ดำเนินรายการ

คุณณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้สื่อข่าวและพิธีกรรายการ “ที่นี่ไทยพีบีเอส”

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

 

เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อำนวยการบริหารฟอร์ตี้ฟายไรต์ +66.87.795.5454, amy.smith@fortifyrights.org;

Twitter: @AmyAlexSmith, @fortifyrights

 

Foreign Correspondents' Club of Thailand

Penthouse, Maneeya Center Building 518/5 Ploenchit Road (connected to the BTS Skytrain Chitlom station) Patumwan, Bangkok 10330

Tel.: 02-652-0580

E-mail: info@fccthai.com

Website: http://www.fccthai.com