ปาตานีฟอรั่มร่วมแถลงการณ์ กรณีเครือข่ายนักกิจกรรมถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐ

 

แถลงการณ์ฉบับที่ 1 กรณีนักกิจกรรมและนักสื่อสารเพื่อสังคมถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐ

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 15.00 น.ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี จำนวน 5 นาย เดินทางไปยังที่พักอาศัยของนายทวีศักดิ์ ปิ ซึ่งเป็นนักกิจกรรมและนักสื่อสารเพื่อสังคมที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อเปิดพื้นที่ทางการเมืองสู่การลดพื้นที่ความรุนแรงโดยยึดหลักแนวทางสันติวิธี อีกทั้งยังเป็นสมาชิกองค์กรเครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่อ้างเหตุผลว่าต้องการจะตรวจค้นยาเสพติดเพื่อจัดระเบียบหอพักนักศึกษา และได้อ้างว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457

เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มดังกล่าวได้ใช้ท่าทีข่มขู่ให้นายทวีศักดิ์ ปิ ลงชื่อยินยอมในเอกสารให้ตรวจเก็บเอกสารพันธุกรรม (DNA) นายทวีศักดิ์ ปิ จำเป็นต้องลงชื่อทั้งที่ไม่สมัครใจเพราะเกรงจะเกิดอันตรายกับตน แต่ในความเป็นจริงนั้น เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจเก็บ DNA ไปแต่อย่างใด แต่ได้นำเอกสารที่มีการลงชื่อแล้วดังกล่าวกลับไปด้วย

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางเครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ มีความเห็นว่า การทำงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เข้าข่ายการละเมิดและคุกคามต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของนักกิจกรรมแนวสันติ อีกทั้งยังอาจสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมรณรงค์เปิดและขยายพื้นที่ทางการเมืองสู่การลดพื้นที่การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของภาครัฐโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงที่ได้พยายามใช้นโยบายการเมืองนำการทหารให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น

เพื่อไม่ให้การคุกคามของเจ้าหน้าที่ต่อนักกิจกรรมที่มีบทบาทรณรงค์เปิดพื้นที่ทางการเมืองในครั้งนี้ กลายเป็นเหตุการณ์ในทำนองน้ำผึ้งหยดเดียวที่จะส่งผลทำให้ประชาชนหมดศรัทธาในแนวทางสันติวิธีซึ่งควรได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแห่งรัฐ เครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพจึงขอเรียกร้องดังต่อไปนี้

1.เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและให้ความเป็นธรรมต่อนักกิจกรรมและนักสื่อสารเพื่อสังคม ภาครัฐต้องดำเนินการเพื่อให้เอกสารที่นายทวีศักดิ์ได้ลงชื่อไปแล้วนั้นเป็นโมฆะเพื่อสร้างความโปร่งใสด้วยประการทั้งปวง

2.ขอให้ทางเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการตรวจค้นจนถึงขั้นมีการบีบบังคับและข่มขู่ให้ต้องลงชื่อยินยอมให้ตรวจเก็บ DNA โดยที่นายทวีศักดิ์ไม่สมัครใจ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในเจตนาที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่

3.ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเก็บ DNA ของประชาชน ได้ชี้แจงถึงขอบเขตอำนาจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจเก็บ DNA รวมทั้งขอบเขตสิทธิของประชาชนต่อเรื่องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจเก็บ DNA โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ยินยอม โดยให้มีรายละเอียดว่าในแต่ละกรณีมีฐานความชอบธรรมตามกฎหมายอย่างไร ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและมาตรฐานที่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน

เครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ

ทั้งนี้เว็บข่าวประชาไทรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อ 25 ก.ย. 2557 เมื่อเวลา 14.30 น. ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพประมาณ 30 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อ พ.ต.อ.ต่วนเดร์ จุฑานนท์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งอ้างว่ามาจากสถานีตำรวจภูธร (สภ.) เมืองปัตตานี 5 คน เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 56/44 ม.1 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นบ้านเช่นของนายทวีศักดิ์ ปิ ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุมีเดียสลาตันพร้อมเพื่อนอีก 3 คน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 โดยไม่มีหมายค้น แต่อ้างการใช้อำนาจตามกฎอัยการศึก และยังได้ขอเก็บตัวอย่างน้ำลายเพื่อนำไปตรวจหาสารพันธุกรรม (DNA)

โดยหนังสือร้องเรียนดังกล่าว เป็นการยื่นในนามศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดปัตตานี ระบุโดยสรุปว่า การตรวจค้นดังกล่าวมีลักษณะการข่มขู่ คุกคามและบังคับให้ประทับลายนิ้วมือ และให้ลงชื่อกำกับในเอกสาร ซึ่งเป็นการใช้อำนาจกฎอัยการศึกโดยพลการ โดยไม่มีเหตุจำเป็น อีกทั้งมีการข่มขู่ด้วยวาจา แม้ไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ำลายไปแต่อย่างใด
 
การยื่นหนังสือดังกล่าว พ.ต.อ.ต่วนเดร์ จุฑานนท์ ผู้กำกับการ สภ.เมืองปัตตานี เป็นผู้มารับหนังสือด้วยตัวเอง ซึ่งหลังจากรับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวแล้ว พ.ต.อ.ต่วนเดร์ เปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบการลงบันทึกประจำวันของ สภ.เมืองปัตตานี พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปตรวจค้นในวันดังกล่าวมาเป็นเจ้าหน้าที่จากกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ขอยืนยันว่า ไม่ได้เป็นตำรวจของ สภ.เมืองปัตตานี จึงไม่ทราบเรื่องการตรวจค้นดังกล่าว และไม่สามารถให้ความเห็นใดๆ ได้
 
ขณะเดียวกัน ทางองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 กรณีนักกิจกรรมและนักสื่อสารเพื่อสังคมถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากกรณีนี้ด้วย โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อโดยสรุป คือ 1.ให้เอกสารที่นายทวีศักดิ์ได้ลงชื่อไปนั้นเป็นโมฆะ 2.ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงเหตุผลในการตรวจค้นดังกล่าว และ 3.ขอให้หน่วยงานภาครัฐชี้แจงถึงอำนาจของเจ้าหน้าที่ในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ DNA รวมทั้งสิทธิของประชาชนต่อเรื่องนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน
 
ต่อมาเวลาประมาณ 15.30 น.ทางเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพได้นัดหารือกันอีกครั้งที่สถานีวิทยุมิเดียสลาตันเพื่อกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหว โดยได้ข้อสรุปว่าจะขอคำตอบอย่างเป็นทางการเป็นเอกสารจาก สภ.เมืองปัตตานี และจะยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีและเรียกร้องมิให้มีการคุกคามสื่อและนักกิจกรรมในพื้นที่ต่อไปอีกครั้ง